IDIOM 2016

 

W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja Idiom Festival w ramach programu „This is Poland!/To Polska właśnie!”, który realizowaliśmy dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Promesa 2016).

Wtedy istotną dla nas kwestią był problem „polskości” zarówno w granicach sztuki, jak i codziennego postrzegania Polaków za granicą. Prace prezentowanych przez nas artystów tematyzowały kwestie języka ciała a alfabetu, tańca jako sposobu komunikacji, przestrzeni do międzykulturowego dialogu oraz stereotypów związanych z wyobrażeniem Polaka. Zastanawialiśmy się, co to znaczy, że taniec jest „polski” w obecnych warunkach produkowania sztuki, gdy artyści – częściej niż dotychczas – przemieszczają się między ośrodkami, tworzą swoje prace za granicami kraju, w koprodukcji z innymi, oraz nieustannie wykazując się mobilnością – projektów, myśli i idei.