IDIOM 2017

Idiom 2017 charakteryzuje nowa formuła projektu. Poprzez organizację rezydencji artystycznych dwóch polskich choreografek, Małgorzaty Haduch i Ireny Lipińskiej, które będą współpracować z artystami z Pragi, chcemy stworzyć okazję do inspirującego spotkania artystów z Polski i Czech, oraz otworzyć nasze działania na element zaskoczenia i pracy w procesie.

Zagadnieniem łączącym obie rezydencje będzie relacja między wyobrażeniem a interpretacją (_imagination/interpretation), a polem badań będzie nowa choreografia i muzyka eksperymentalna.

Do współpracy zaprosiliśmy Irenę Lipińską, choreografkę i performerkę mieszkającą we Wrocławiu, oraz Małgorzatę Haduch, krakowską choreografkę i pedagoga. W ramach wizyty studyjnej Lipińska będzie współpracować z muzykiem z Czech, a Haduch poprowadzi trzyosobową grupę tancerzy, którzy pod jej kierunkiem będą pracować nad podjętym tematem. W trakcie pobytu w Pradze powstaną autorskie prace, zaprezentowane najpierw w Czechach (15 i 22 października), a następnie w Polsce.


Rezydencja Małgorzaty Haduch 

Wizyta studyjna Ireny Lipińskiej


Chcemy rozwijać ideę projektu – idiomatyczność rozumianą jako cechę szczególną, konkretną. Tym razem spróbujemy mówić o tym, czego (pozornie) nie da się opisać, co niewerbalne, niewyrażalne. Paradoksalnie idiomatyczne staje się przez to, że trudno o tym mówić, trudno to sobie wyobrazić. Tego, czego – jak mówi się potocznie – „nie da się wyobrazić” – chcemy poszukać w tańcu i choreografii.

Wyjazd i pobyt w Pradze choreografek ma służyć pracy nad autorskimi projektami choreograficznymi, których tematem jest relacja tego, co pozornie trudne do wyobrażenia, co jednak możliwe jest do werbalizacji – a więc relacja _imagination/interpretation.

Punktem wyjścia będzie sfera niewyobrażalnego, co w tańcu, kojarzonym często z tym, co trudne do nazwania i opisania, wydaje się sferą symptomatyczną. Podczas choreograficznego badania zostaną przeprowadzone eksperymenty sprawdzające, na ile sfera niewyobrażonego wpływa na choreografię (np. w trakcie tańca improwizowanego czy reagującego na inne bodźce, typu muzyka); na ile choreografowie korzystają z wyobrażenia przedmiotu ich badań; jak rozumieją werbalizację poprzez ruch i jakich narzędzi używają do opisywania swoich działań. Jak sfera niewyobrażalnego zaczyna się w tańcu materializować; dlaczego taniec jest sztuką trudną do opisania; co to znaczy, że ruch jest uniwersalnym językiem wyrażania i jak mówić o tym doświadczeniu.


Terminy: 12–15 października (rezydencja Małgorzaty Haduch), 16–22 października (wizyta studyjna Ireny Lipińskiej)

Zapraszamy na pokazy finałowe 15 i 22 października 2017 roku w Cross Clubie w Pradze (wstęp wolny, crossclub.cz)


Organizator: Fundacja Performat

Partnerzy: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro, Cross Club

Wizyta studyjna Ireny Lipińskiej w Pradze odbywa się w ramach Programu Partnerskiego Rezydencji i Wizyt Studyjnych Kultura Mobilna, który organizowany jest przez Biuro Wrocław 2016 w ramach Programu Rezydencji Artystycznych AIR Wro.