PERFORMAT

Sensem naszej pracy jest realizowanie działań artystycznych. Wyzwanie, jakie sobie postawiliśmy, to wcielanie idei w życie. Wierzymy w performatywny charakter naszej pracy. Tylko dzięki współudziale innych osób, nabiera ona sensu. Performans to dla nas działanie, które zmienia otaczającą nas rzeczywistość. Angażujemy się w projekty, które mają taki cel.

Pola naszych działań:

  • Taniec – główna dziedzina naszych zainteresowań. Organizujemy Idiom Festival – przegląd polskiego tańca w Pradze, projekty edukacji tanecznej (2017: RUSZA_LAB!, 2015: Strefa Ruchu) i teatralnej (2017: Teatr DJ Teatr(re)mix).
  • Teatr – wydajemy Internetowy Magazyn „Teatralia”, oferujemy patronat medialny, jesteśmy na najważniejszych polskich premierach i festiwalach.
  • Dolny Śląsk – fascynuje nas jego historia, odczytujemy ją na nowo w projektach artystyczno-edukacyjnych (2016: Rapsodia świdnicka. Maria Kunic, 2015: Kapsuła teraźniejszości).
  • Współpraca międzynarodowa – na tym polu odnajdujemy nowe inspiracje, rozwijamy polsko-czeską wymianę artystyczną (2017: Granica/Hranice, Idiom Festival).
  • Edukacja – prowadzimy warsztaty, wykłady i spotkania – ważna jest dla nas artystyczna i kulturalna edukacja dzieci i dorosłych.

fundacjaperformat.com

info@fundacjaperformat.com